Category Archives: บทความ

กฎหมายชวนรู้! ข้อบังคับทางเชื่อมอาคาร

การสร้างทางเชื่อมระหว่างสองอาคารก่อนหน้านี้ยังมีกฏหมายและข้อบังคับที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากไม่ได้ระบุไว้ในกฏหมายควบคุมอาคาร แต่ปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารในกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   ในปัจจุบันอาคารต่าง ๆ มักได้รับการรีโนเวทเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน และเพื่อความสวยงามตามยุคสมัย รวมทั้งทางเชื่อมอาคารเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เจ้าของอาคารมักต้องการสร้างเชื่อมต่อกับตึกใกล้เคียงเพื่อความสะดวกสบาย [...]

กฎหมายชวนรู้ ! โอ้อวดสรรพคุณสินค้าเกินจริง ระวังผิดพรบ.คอมพิวเตอร์

การโฆษณาออนไลน์เป็นช่องทางสำหรับผู้ประกอบการในการโปรโมทสินค้าของตัวเองให้กับผู้บริโภค แต่การแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น อาจจะทำให้มีการโฆษณาเกินจริงเพื่อดึงดูดความสนใจและทำให้สินค้าดูน่าสนใจมากกว่าคู่แข่ง ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายและการละเมิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพราะอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสินค้าได้   Q: การ Overclaiming ทำไม่ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์? A: เพราะปัจจุบันช่องทางการโฆษณาเป็นการยิงแอดในช่องทางออนไลน์ รวมทั้งการใช้ Influncer ในการรีวิวสินค้าซึ่งถือเป็นการโฆษณาสินค้าอีกรูปแบบหนึ่ง [...]

กฎหมายชวนรู้! การวางมัดจำชำระหนี้

กระบวนการทำสัญญามีหลายรูปแบบ ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องมีการวางมัดจำโดยเฉพาะสัญญากู้ยืมหรือสัญญาให้เช่าสินค้า การวางมัดจำเพื่อชำระหนี้เป็นกระบวนการทางการเงินที่ผู้ให้บริการเช่าหรือเจ้าของธุรกิจสามารถใช้การวางมัดจำฯ เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าลูกค้าหรือผู้กู้นั้นยินยอมที่จะชำระหนี้ตรงตามที่ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา หรือข้อตกลงทางการเงิน ผลของการวางมัดจำชำระหนี้สามารถมีอย่างหลากหลายตามลักษณะของการใช้งานและข้อตกลงที่มีระหว่างฝ่ายสัญญา   ผู้วางมัดจำหรือลูกหนี้ (Debitor) ผู้วางมัดจำคือฝ่ายที่ต้องวางมัดจำหรือเงินประกันตามข้อตกลงทางการเงินหรือสัญญา ผู้วางมัดจำจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินและชำระหนี้ตามเวลาและข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา หากผู้วางมัดจำไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง มัดจำอาจถูกถอนหรือใช้ในการชดใช้ความเสียหายตามที่ระบุไว้ในสัญ ผู้รับมัดจำหรือเจ้าหนี้ (Creditor) [...]