ทำไมต้องเลือกเรา

Balance Niti เป็นสำนักงานกฎหมายที่ให้บริการสำหรับองค์กร, นิติบุคคล, บุคคลทั่วไป ที่ต้องการคำแนะนำด้านกฎหมาย และเรามีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการทางฎหมายต่างๆ อาทิเช่น กฎหมายวีซ่า ใบขออนุญาตทำงาน, กฎหมายการจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท, กฎหมายการควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายสัญญาธุรกิจ, กฎหมายเทคโนโลยี, กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตด้านงานสถาปนิก และกฏหมายภาษีต่างๆ เรายินดีให้คำปรึกษา

กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

บริการของเรา

News & Knowledge