Category Archives: บทความ

กฏหมายชวนรู้! ซื้อบ้านหลังแรกใช้ลดหย่อนภาษีได้

บ้านเป็นเป้าหมายของใครหลายคนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ว่าที่เจ้าของบ้านมือใหม่ก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อบ้าน’หลังแรก’ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษีกันสักนิด เพื่อจะได้รับผลประโยชน์จากการซื้อบ้านหลังแรกได้อย่างคุ้มค่า   การลดหย่อนภาษีสำหรับบ้านหลังแรกนั้นเป็นมาตรการที่รัฐบาลใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยของตนเอง   คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ เป็นบุคคลธรรมดาที่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านหลังแรก บ้านหลังแรกต้องใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง ไม่ใช่เพื่อการค้า หรือปล่อยเช่า ผู้ซื้อบ้านต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในบ้านหรือห้องชุดมาก่อน   เกณฑ์อัตราการเสียภาษีเงินได้ก่อนทำการลดหย่อน ผู้ยื่นลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ตามที่กรมสรรพกรกำหนด  [...]

กฏหมายชวนรู้! ระยะร่นของอาคาร

การสร้างอาคารนั้นมีกฎหมายควบคุมอาคารที่เจ้าของบ้านและผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความมาตรฐานของตัวอาคารและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย “ระยะร่น” เป็นหนึ่งในข้อสำคัญของกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากจึงต้องศึกษาข้อมูลก่อนทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ   ระยะร่นคืออะไร? ระยะห่างที่วัดจากตำแหน่งบนทางสาธารณะจนถึงแนวอาคาร ซึ่งมีทั้งการวัดจากเขตถนนและวัดจุดกึ่งกลางถนน โดยระยะร่นบ้านเดี่ยว ตึกแถว และอาคารสำนักงาน ก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทอาคารและขนาดของถนน [...]

กฏหมายชวนรู้ ! ผิดนัดสัญญาซื้อขาย แต่ไม่ได้ทำหนังสือสัญญา สามารถเอาผิดได้หรือไม่?

การซื้อขายนั้นเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของทุกคน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักหลายหน่อย แต่สำหรับการทำธุรกิจที่มีการซื้อขายกันนั้นควรมีการทำหนังสือสัญญาอย่างเป็นทางการ เพื่อการแจกแจงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการทำธุรกิจให้ทุกฝ่ายรับรู้ ซึ่งควรมีการลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนนั่นเอง   สัญญาซื้อขาย คือ สัญญาที่ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อและผู้ตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย การโอนกรรมสิทธิ์หมายถึงการโอนความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน ที่ซื้อขายนั้นให้แก่ผู้ซื้อผู้ซื้อเมื่อได้เป็นเจ้าของก็สามารถที่จะใช้ ได้รับประโยชน์หรือจะขายต่อไปอย่างไรก็ได้   [...]

กฎหมายชวนรู้! การครอบครองปรปักษ์ เจ้าของที่ดินต้องรู้

โฉนดที่ดินเป็นเอกสารที่แสดงว่าใครที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บนที่ดินผืนนั้น แต่อาจจะไม่ใช่เสมอไป หากเจ้าของที่ดินไม่ได้ไปดูแลที่ดินผืนนั้นเป็นเวลานานจนเกิดการ “ครอบครองปรปักษ์” จากบุคคลอื่นที่เข้าไปทำประโยชน์บนที่ดินผืนนั้น แม้จะมีโฉนดอยู่กับตัวก็ใช่ว่าจะถือไพ่เหนือกว่าเสมอไปเจ้าของที่ดินต้องหาข้อมูลกฎหมายให้ดี   “ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับการครอบครองปรปักษ์ มาตรา 1382 ว่าด้วยการเข้าครองของทรัพย์สินของผู้อื่นหรือครอบครองปรปักษ์ โดยการจะเข้าครอบครองที่ดินของผู้อื่นได้นั้น  ผู้ที่เข้าครอบครองปรปักษ์จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของนั้นอย่างเหมาะสมกับปราศจากการข่มขู่ การใช้กำลัง [...]