ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ ต้องรู้จักกับ EIA

ก่อนจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เช่น บ้านจัดสรร คอนโด หรืออาคารสูง สำหรับอยู่อาศัยหรือเพื่อลงทุน นอกจากควรศึกษากฏหมายควบคุมอาคารหรือข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างแล้ว ควรทำความรู้จักกับ EIA เพิ่มเติมก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ในอนาคตนั่นเอง

EIA คือ Environmental Impact Assessment Report หรือ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรายงานที่จำเป็นต้องจัดทำขึ้นก่อนการก่อสร้างบ้านจัดสรร คอนโด อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่แทบทุกชนิดจากทั้งภาครัฐและเอกชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

EIA Approved มีความสำคัญอย่างไร?

ก่อนดำเนินการสร้างโครงการสิ่งปลูกสร้างที่มีขนาดใหญ่ต่าง ๆ นั้นนอกจากการขอหนังสืออนุญาตก่อสร้างแล้ว ต้องมีการขออนุมัติ EIA ให้ผ่านก่อนเริ่มดำเนินการอีกด้วย เพื่อป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบในระหว่างและหลังการก่อสร้างนั่นเอง

  • โครงการบ้านที่มีพื้นที่มากกว่า 100 ไร่ หรือแบ่งแปลงที่ดินตั้งแต่ 500 แปลงขึ้นไป ต้องขออนุมัติ EIA
  • โครงการคอนโดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือมีจำนวนห้องชุดตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ต้องขออนุมัติ EIA

ซึ่งก่อนตัดสินใจผู้ซื้อสามารถขอตรวจสอบหนังสืออนุมัติ EIA ได้จากโครงการฯ ที่สนใจ หรือเพื่อความชัวร์สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://eia.onep.go.th/ 

โครงการฯ ไม่ผ่าน EIA ทำอย่างไร?

หากตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโดในช่วง Pre-Sale ไปแล้ว แต่โครงการฯ ยื่นขออนุมัติ EIA ไม่ผ่าน หรือตรวจสอบแล้วพบว่าโครงการฯ ซื้อไม่ผ่านอนุมัติ EIA นั้น ในฐานะผู้ซื้อสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  • สอบถามกับโครงการฯ ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อหาทางดำเนินการแก้ไข ซึ่งโครงการฯ อาจจะมีการยื่นขออนุมัติ EIA ใหม่อีกครั้ง
  • ติดต่อขอเงินคืนจากโครงการฯ โดยตรง เนื่องจากโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อ – ขายได้
  • ในกรณีโครงการฯ ไม่แสดงความรับผิดชอบ หรือได้รับความไม่เป็นธรรมจากโครงการฯ สามารถเรียกร้องผ่านทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โทร. 1166 ให้ช่วยเหลือ

หากได้รับความไม่เป็นธรรมหรือต้องการดำเนินการทางกฏหมาย สามารถปรึกษา Balance Niti ติดต่อได้ที่ Line : @balanceniti และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสาระน่ารู้ต่าง ๆ ของเราได้ที่ Facebook : Balance Niti Law Firm

เครดิต: https://www.ddproperty.com

https://www.condonewb.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *