กฏหมายชวนรู้! สีและสัญลักษณ์เครื่องหมายความปลอดภัยในโรงงานฯ

โรงงานอุตสาหกรรมทุกที่ต้องมีการติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์ตามจุดต่าง ๆ ตามที่ข้อกฎหมายระบุ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสีและสัญลักษณ์ของป้ายนั้นมีการสื่อสารและความหมายที่แตกต่างกัน

 

การติดตั้งป้ายเตือนในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเป็นไปตาม ISO 7070 มาตรฐานสากลเผยแพร่โดย International Organization for Standardization (ISO) เพื่อกำหนดแนวทางสำหรับการออกแบบและการใช้ป้ายความปลอดภัยในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงในโรงงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงข้อกำหนดสำหรับการใช้สี รูปร่าง และองค์ประกอบภาพอื่น ๆ บนป้ายความปลอดภัย ซึ่งสามารถแบ่งประเภทตามสีได้ 4 สี ดังนี้

 

ป้ายสีแดง = หยุด, ห้าม

  • เครื่องหมายหยุด
  • เครื่องหมายอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน
  • เครื่องหมายห้าม

ป้ายห้ามใช้เพื่อระบุว่าการกระทำหรือพฤติกรรมบางอย่างเป็นสิ่งต้องห้าม หากละเมิดอาจจะมีบทลงโทษหรือเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้กระทำ สัญลักษณ์ที่พบบ่อยคือ ‘วงกลมสีแดงที่มีเส้นทแยงมุม’ 

 

ป้ายสีน้ำเงิน = บังคับให้ปฏิบัติ

  • บังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล
  • เครื่องหมายบังคับ

ป้ายบังคับใช้เพื่อระบุว่าต้องมีการกระทำหรือพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นในบริเวณนั้น เช่น ต้องใส่ถุงมือ ต้องใส่แว่นตา ฯลฯ สัญลักษณ์ที่พบบ่อยคือ ‘สัญลักษณ์เฉพาะทาง’ เพื่อระบุสิ่งที่ต้องการจะสื่อ

 

ป้ายสีเหลือง = ระวังอันตราย

  • ชี้บ่งว่ามีอันตราย เช่น ไฟ วัตถุระเบิด กัมมันตภาพรังสี วัตถุมีพิษ ฯลฯ
  • ชี้บ่งถึงเขตอันตราย ทางผ่านที่มีอันตราย เครื่องกีดขวาง เครื่องหมายเตือน

ป้ายที่ใช้เตือนคนงานถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น สถานที่อันตราย สภาวะอันตราย หรืออุปกรณ์อันตราย เป็นต้น สัญลักษณ์ที่พบบ่อยคือ ‘สามเหลี่ยมที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์’ หรือ ‘หัวกะโหลกไขว้’

 

ป้ายสีเขียว = แสดงสภาวะปลอดภัย

  • ทางหนี
  • ทางออกฉุกเฉิน
  • หน่วยปฐมพยาบาล / หน่วยกู้ภัย

ป้ายเพื่อการระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ปฐมพยาบาลหรือการเข้าถึงจุดปลอดภัย สัญลักษณ์ที่พบบ่อยมักจะเป็น ‘กากบาทสีขาวบนพื้นสีเขียว’

 

การติดตั้งป้ายความปลอดภัยที่ดีต้องใช้ภาษาที่ชัดเจนและรัดกุม ในป้ายควรใช้สีและสัญลักษณ์ตัวแทน เพื่อดึงดูดสายตาและเข้าใจง่าย รวมทั้งใช้ตัวอักษรตัวหนาเพื่อเพิ่มความชัดเจนและต้องวางป้ายไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย

หากต้องการความรู้หรือปรึกษาเรื่องกฎหมาย Balance Niti Law Firm พร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอน สามารถติดต่อได้ที่ Line : @balanceniti และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสาระน่ารู้ต่าง ๆ ของเราได้ที่ Facebook : Balance Niti Law Firm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *