กฏหมายชวนรู้! ซื้อบ้านหลังแรกใช้ลดหย่อนภาษีได้

บ้านเป็นเป้าหมายของใครหลายคนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ว่าที่เจ้าของบ้านมือใหม่ก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อบ้าน’หลังแรก’ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษีกันสักนิด เพื่อจะได้รับผลประโยชน์จากการซื้อบ้านหลังแรกได้อย่างคุ้มค่า

 

การลดหย่อนภาษีสำหรับบ้านหลังแรกนั้นเป็นมาตรการที่รัฐบาลใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยของตนเอง

 

คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านหลังแรก
 • บ้านหลังแรกต้องใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง ไม่ใช่เพื่อการค้า หรือปล่อยเช่า
 • ผู้ซื้อบ้านต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในบ้านหรือห้องชุดมาก่อน

 

เกณฑ์อัตราการเสียภาษีเงินได้ก่อนทำการลดหย่อน

ผู้ยื่นลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ตามที่กรมสรรพกรกำหนด  ซึ่งก่อนทำการยื่นขอลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกควรทราบอัตราภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ก่อน

 • รายได้สุทธิต่อปี 0 – 150,000 บาท: อัตราภาษี 0%
 • รายได้สุทธิต่อปี 150,001 – 300,000 บาท: อัตราภาษี 5%
 • รายได้สุทธิต่อปี 300,001 – 500,000 บาท: อัตราภาษี 10%
 • รายได้สุทธิต่อปี 500,001 – 750,000 บาท: อัตราภาษี 15%
 • รายได้สุทธิต่อปี 750,001 – 1,000,000 บาท: อัตราภาษี 20%
 • รายได้สุทธิต่อปี 1,000,001 – 2,000,000 บาท: อัตราภาษี 25%
 • รายได้สุทธิต่อปี 2,000,001 – 5,000,000 บาท: อัตราภาษี 30%
 • รายได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป: อัตราภาษี 35%

 

เกณฑ์การยื่นขอลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก

  1. กู้ซื้อบ้านหลังแรกลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท – ในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกนั้น จะเป็นการนำเอาเฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านมาลดหย่อนภาษีตามจำนวนเงินที่จ่ายไปสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งไม่รวมกับเงินต้นที่จ่ายไป
  2. กู้ร่วมก็ลดหย่อนบ้านหลังแรกได้ – การกู้ร่วมในการซื้อบ้านนั้นช่วยเพิ่มโอกาสการอนุมัติผ่านได้ง่ายขึ้นและได้วงเงินสูงขึ้น ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกได้ทั้งผู้กู้และผู้กู้ร่วมอีกด้วย โดยยอดภาษีรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท
  3. บ้านหลายหลังก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกได้ – ในกรณีซื้อบ้านหลังแรกหลายหลังที่กำลังดำเนินการกู้ซื้ออยู่ก็สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากดอกเบี้ยบ้านหลังแรกได้ โดยที่ยอดภาษีรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านต้องมาจากแหล่งที่กฎหมายกำหนด – กรมสรรพากรกำหนดให้ว่าจะต้องเป็นดอกเบี้ยที่กู้ยืมมาาจากผู้ประกอบกิจการภายในประเทศ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ธนาคาร บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ นายจ้างที่มีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนที่จัดสรรเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้าง เป็นต้น

 

มาตรการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกนั้นต้องการช่วยลดภาระภาษีของประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตนเอง สำหรับว่าที่เจ้าของบ้านหลังแรกที่ซื้อบ้านจากโครงการบ้านจัดสรรสามารถสอบถามข้อมูลเรื่องการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกจากเจ้าหน้าที่ในโครงการได้ หรือต้องการข้อมูลที่ชัดเจนสามารถสอบถามจากกรมสรรพกรได้โดยตรง

หากต้องการความรู้หรือปรึกษาเรื่องกฎหมาย Balance Niti Law Firm พร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอน สามารถติดต่อได้ที่ Line : @balanceniti และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสาระน่ารู้ต่าง ๆ ของเราได้ที่ Facebook : Balance Niti Law Firm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *