กฏหมายชวนรู้! ขอวีซ่านักท่องเที่ยวไทย เที่ยวไทยช่วงสงกรานต์

Happy Song Karn Festival … เทศกาลสงกรานต์ High Season ของประเทศไทยที่ชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวกันอย่างล้นหลาม แต่การมาเที่ยวประเทศไทยอย่างถูกต้องสำหรับบางประเทศนั้นจะต้องมีการขอวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist VISA) เพื่อการเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมาย

 

วีซ่านักท่องเที่ยว 2 ประเภท

  • Single Entries อายุ 3 เดือน เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 
  • Multiple Entries อายุ 12 เดือน เสียค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

วีซ่านักท่องเที่ยวทั้ง 2 ประเภท สามารถพำนักในประเทศไทยได้ 60 วัน/ครั้ง และต้องมีเงินติดต่อ 20,000 บาท/คน หรือ 40,000 บาท/ครอบครัว

 

เอกสารสำหรับการขอวีซ่านักท่องเที่ยว

  1. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  2. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์
  3. รูปถ่ายขนาด 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน /ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ)
  4. หลักฐานที่แสดงว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดการท่องเที่ยว เช่น บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม
  5. เอกสารจากบริษัทท่องเที่ยว (กรณีที่เดินทางมากับบริษัททัวร์)

 

ประเทศไทยนั้นเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก แม้จะไม่ใช่ช่วง High Season ก็ตาม หากต้องการทำเรื่องขอวีซ่าให้ชาวต่างชาติหรือสอบถามข้อมูลการขอวีซ่าประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม Balance Niti Law Firm พร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอน สามารถติดต่อได้ที่ Line : @balanceniti และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสาระน่ารู้ต่าง ๆ ของเราได้ที่ Facebook : Balance Niti Law Firm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *