กฎหมายชวนรู้! ข้อกำหนดการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกใกล้แหล่งน้ำ

หากพูดถึงบ้านที่ดีไซน์สวยที่มีการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความโมเดิร์นกับความเป็นธรรมชาติที่ลงตัว ทุกคนก็น่าจะนึกถึงบ้านสไตล์นอร์ดิก (Nordic house) หรืออีกชื่อคือ บ้านสไตล์สแกนดิเนเวียน (Scandinavian style) ที่เน้นดูรียบง่ายแต่ร่วมสมัย โดยได้รับอิทธิพลจากการแต่งบ้านแถบยุโรปเหนือ

 

เนื่องจากบ้านที่ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างลงตัวทำให้บ้านสไตล์นี้มักจะสร้างใกล้กับแหล่งน้ำ เพื่อช่วยให้ Mood and Tone ของบ้านดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกระแสลมเย็นที่พัดผ่านแหล่งน้ำจะช่วยลดความร้อนให้กับบ้าน ซึ่งเหมาะสำหรับอากาศร้อน ๆ อย่างเมืองไทยอย่างมาก แต่สำหรับการสร้างบ้านหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างใกล้แหล่งน้ำนั้น มีข้อกฎหมายที่ต้องทำตามเพื่อความปลอดภัย

 

กฎกระทรวงฉบับที่ 55 ( พ.ศ.2543 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อที่ 42 มีข้อกำหนดการสร้างบ้านหรืออาคารใกล้แหล่งน้ำ ดังนี้

 

  1. แหล่งน้ำสาธารณะมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องเว้นระยะร่นตัวอาคารให้ห่างจากแนวเขตของแหล่งน้ำสาธารณะนั้น ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
  2. แหล่งน้ำสาธารณะมีความกว้างมากกว่า 10 เมตร ต้องเว้นระยะร่นตัวอาคารให้ห่างจากแนวเขตของแหล่งน้ำสาธารณะนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
  3. แหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีขนาดใหญ่ เช่น บึง, ทะเลสาบ, หรึอทะเล ต้องเว้นระยะร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตของแหล่งน้ำสาธารณะนั้น ไม่น้อยกว่า 12 เมตร

 

การเว้นระยะร่นระหว่างแนวอาคารกับแหล่งน้ำนั้นเป้นระยะที่คำนวณมาเพื่อความปลอดภัย เพราะในอนาคตน้ำอาจจะมีการกัดเซาะตลิ่งเกิดขึ้นหากไม่เว้นระยะร่นไว้ ก็จะส่งผลให้บ้านหรืออาคารเกิดความเสียหาย รวมทั้งอาจเกิดอันตรายร้ายแรงอื่น ๆ เกิดขึ้น ทำใ้ห้ต้องมีข้อกฎหมายที่ระบุเรื่องระยะร่นไว้อย่างชัดเจน นอกจากมีบ้านที่สวยโดนใจแล้วต้องคำนึงถึงปลอดภัยกับสมาชิกในบ้านระยะยาวด้วย 

เจ้าของบ้านหรือผู้รับเหมาท่านใดต้องการปรึกษาข้อกฏหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างหรืออื่น ๆ หากต้องการที่ปรึกษาทางด้านกฏหมาย หรือต้องการคำแนะนำในการจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ สามารถติดต่อได้ที่ Line : @balanceniti และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสาระน่ารู้ต่าง ๆ ของเราได้ที่ Facebook : Balance Niti Law Firm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *