เกี่ยวกับเรา

Balane Niti บริษัท กฎหมาย บาลานซ์ นิติ จำกัด เป็นสำนักงานกฎหมายที่ให้บริการแนะนำและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสำหรับองค์กร, นิติบุคคล, บุคคลทั่วไป ที่ต้องการคำแนะนำด้านกฎหมาย เรามีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายต่างๆ อาทิเช่น กฎหมายวีซ่า ใบขออนุญาตทำงาน, กฎหมายการจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท, กฎหมายการควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายสัญญาธุรกิจ, กฎหมายเทคโนโลยี, กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตด้านงานสถาปนิก และกฏหมายภาษีต่างๆ เรายินดีให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านเอกสาร

วิสัยทัศน์ของเรา

เราให้บริการแบบครบวงจร ตามความต้องการของแต่ละบุคคล แม่นยำ และโปร่งใส

พันธกิจของเรา

บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านกฎหมาย และ คำแนะนำทางด้านกฎหมายด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนสะดวก และ รวดเร็ว เราให้บริการลูกค้าโดยการนำเสนอความรู้ทางด้านกฎหมายที่ใช้งานได้จริงกับลูกค้าด้วยความเข้าใจในข้อกังวลต่าง ๆ เนื่องจากเราพร้อมที่จะสร้างความแตกต่างและปรับตัวให้ทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราให้บริการลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ และ บุคคลทั่วไป เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่ราบรื่น และ มีความน่าเชื่อถือให้กับทุก ๆ ความต้องการของลูกค้า

ค่านิยมหลักของเรา

เราให้บริการด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ และ สุจริต

เกี่ยวกับเรา

Balane Niti บริษัท กฎหมาย บาลานซ์ นิติ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 196/72-73 หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เป็นสำนักงานกฎหมายที่ให้บริการด้านกฎหมายสำหรับองค์กร, นิติบุคคล, บุคคลทั่วไป ที่ต้องการคำแนะนำด้านกฎหมาย เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดทำกฎหมายต่างๆ อาทิเช่น กฎหมาวีซ่า ใบขออนุญาตทำงาน, กฎหมายการจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท, กฎหมายการควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายสัญญาธุรกิจ, กฎหมายเทคโนโลยี, กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตด้านงานสถาปนิก และกฏหมายภาษีต่างๆ เรายินดีให้คำปรึกษา

วิสัยทัศน์ของเรา

เราให้บริการแบบครบวงจร ตามความต้องการของแต่ละบุคคล แม่นยำ และโปร่งใส

พันธกิจของเรา

บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านกฎหมาย และ คำแนะนำทางด้านกฎหมายด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนสะดวก และ รวดเร็ว เราให้บริการลูกค้าโดยการนำเสนอความรู้ทางด้านกฎหมายที่ใช้งานได้จริงกับลูกค้าด้วยความเข้าใจในข้อกังวลต่าง ๆ เนื่องจากเราพร้อมที่จะสร้างความแตกต่างและปรับตัวให้ทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราให้บริการลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ และ บุคคลทั่วไป เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่ราบรื่น และ มีความน่าเชื่อถือให้กับทุก ๆ ความต้องการของลูกค้า

ค่านิยมหลักของเรา

เราให้บริการด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ และ สุจริต